เขียนโค้ดตามไม่ได้ ช่วยด้วยครับ อาจารย์

ท่านใดที่ติดปัญหาเขียนโค้ดตาม หน้าไหน แล้วรันไม่ได้ แจ้งทางนี้ได้เลยครับ

All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft