ข้อผิดพลาดในหนังสือ

หากว่าหนังสือมีหน้าไหนที่ผิดพลาดไป ดูที่นี่ได้ครับ ผมจะระบุหน้า และโค้ดที่ถูกต้องไว้ให้นะครับ

All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft