ข้อผิดพลาดในหนังสือ
หน้า 161 ติดตั้ง express genarator

ให้พิมพ์คำสั่งติดตั้ง npm install express-generator -g นะครับ ในหนังสือช่วงล่างสุดของหน้า พิมพ์ตกไปนิดนึง แต่ดูในส่วนของ command line ได้ครับ

ให้พิมพ์คำสั่งติดตั้ง npm install express-generator -g นะครับ ในหนังสือช่วงล่างสุดของหน้า พิมพ์ตกไปนิดนึง แต่ดูในส่วนของ command line ได้ครับ

ได้หรือยังครับผม

ได้หรือยังครับผม

ยังเลียครับ5a2a4fc9f3c1a

ยังเลียครับ![5a2a4fc9f3c1a](serve/attachment&path=5a2a4fc9f3c1a)

ถ้าใช้ mac/linux ต้องพิมพ์ว่า sudo นำหน้าก่อนครับ เช่น sudo npm install express-generator -g แบบนี้ครับผม เพื่อใช้สิทธิ์ระดับ Super User น่ะครับ

ถ้าใช้ mac/linux ต้องพิมพ์ว่า sudo นำหน้าก่อนครับ เช่น sudo npm install express-generator -g แบบนี้ครับผม เพื่อใช้สิทธิ์ระดับ Super User น่ะครับ
104
4
2
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft