ข้อผิดพลาดในหนังสือ
โค้ดหน้า 173 ที่ถูกต้อง

ไฟล์ชื่อ views/layout.ejs นะครับ โค้ดที่ถูกต้องให้เขียนดังนี้ (ในหนังสือพิมพ์ตกไป)5a2607afbe8d6

ไฟล์ชื่อ views/layout.ejs นะครับ โค้ดที่ถูกต้องให้เขียนดังนี้ (ในหนังสือพิมพ์ตกไป)![5a2607afbe8d6](serve/attachment&path=5a2607afbe8d6)
142
0
1
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft