เขียนโค้ดตามไม่ได้ ช่วยด้วยครับ อาจารย์
Template ใน Pug

พิมพ์ตกนะครับ ต้องเป็นคำว่า template.pug ครับผม
จากที่เห็นผู้อ่านพิมพ์ว่า templete.pug
ลองแก้ไขดูนะครับ น่าจะรันผ่าน

พิมพ์ตกนะครับ ต้องเป็นคำว่า template.pug ครับผม จากที่เห็นผู้อ่านพิมพ์ว่า templete.pug ลองแก้ไขดูนะครับ น่าจะรันผ่าน
38
1
2
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft