เขียนโค้ดตามไม่ได้ ช่วยด้วยครับ อาจารย์
vue.js ที่เขียนตามตัวอย่าง ชื่อ File sale.js

ทำการระบุ vue resource ยังครับในไฟล์ layout.ejs น่ะครับผม

ทำการระบุ vue resource ยังครับในไฟล์ layout.ejs น่ะครับผม

5a2ceb9665e3b
5a2cebb11b043

ทำการเพิ่มตามคำแนะนำแล้วคับ ยังไม่ได้

![5a2ceb9665e3b](serve/attachment&path=5a2ceb9665e3b) ![5a2cebb11b043](serve/attachment&path=5a2cebb11b043) ทำการเพิ่มตามคำแนะนำแล้วคับ ยังไม่ได้

ใช้คำว่า src นะครับ ไม่ใช่ scr พิมพ์ตกไปเล็กน้อย แต่โดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมมากครับ เคสนี้ผมได้รีโมทไปช่วยเรียบร้อย ผ่านไปด้วยดีครับ

ใช้คำว่า src นะครับ ไม่ใช่ scr พิมพ์ตกไปเล็กน้อย แต่โดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมมากครับ เคสนี้ผมได้รีโมทไปช่วยเรียบร้อย ผ่านไปด้วยดีครับ
69
3
2
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft