เขียนโค้ดตามไม่ได้ ช่วยด้วยครับ อาจารย์
เขียน code ตามหนังสือแล้ว run ไม่ได้ครับ ขึ้น error ตามภาพ

ขอดูโค้ดในไฟล์ page1.pug หน่อยคับ อาจมีการจัดย่อหน้าไม่ถูกต้อง

ขอดูโค้ดในไฟล์ page1.pug หน่อยคับ อาจมีการจัดย่อหน้าไม่ถูกต้อง

ได้แล้วครับ ย่อหน้าไม่ถูกอย่างที่บอกครับ ขอบคุณครับ

ได้แล้วครับ ย่อหน้าไม่ถูกอย่างที่บอกครับ ขอบคุณครับ
63
2
2
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft