ข้อผิดพลาดในหนังสือ
code ช่วงหน้า 42 เรื่อง testSayHello

code ในไฟล์ routes/index.js นะครับ แปะลงไปได้เลย

router.get('/sayhello', function(req, res, next) {
res.send("Hello by Nodemon edit success." );
});

router.get('/testsayhello', function(req, res, next) {
res.render('sayhello', { name: req.query.name });
});

code ในไฟล์ routes/index.js นะครับ แปะลงไปได้เลย router.get('/sayhello', function(req, res, next) { res.send("Hello by Nodemon edit success." ); }); router.get('/testsayhello', function(req, res, next) { res.render('sayhello', { name: req.query.name }); });
edited Dec 20 '17 at 3:00 pm
64
0
1
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft