พูดคุยทั่วไป
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ

บอร์ดนี้สร้างมาเพื่อให้สมาชิกทุกท่าน ที่ซื้อหนังสือ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน แล้วก็ไว้บริการช่วยเหลือ กรณีเขียนโค้ดตามแล้วรันไม่ได้ เพียงแจ้งเลขหน้ามา พร้อมระบุปัญหา เราจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทันทีครับ

บอร์ดนี้สร้างมาเพื่อให้สมาชิกทุกท่าน ที่ซื้อหนังสือ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน แล้วก็ไว้บริการช่วยเหลือ กรณีเขียนโค้ดตามแล้วรันไม่ได้ เพียงแจ้งเลขหน้ามา พร้อมระบุปัญหา เราจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทันทีครับ

มาแลกเปลี่ยนกันบ่อยๆ นะครับ

มาแลกเปลี่ยนกันบ่อยๆ นะครับ
42
1
1
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft