เขียนโค้ดตามไม่ได้ ช่วยด้วยครับ อาจารย์
หน้า 205 ทำการแก้ไขแล้วไม่เห็น update

console.log เช็คดูส่วนของ if else ครับ ว่ามันไปเข้ากรณีไหน และเช็คดูค่า result ด้วยครับผม ว่าได้ค่าอะไรออกมา

console.log เช็คดูส่วนของ if else ครับ ว่ามันไปเข้ากรณีไหน และเช็คดูค่า result ด้วยครับผม ว่าได้ค่าอะไรออกมา

มันเข้า case update ครับ

col.updateOne(result[0], req.body, function(err){});

แต่มันไม่อัพเดท ใน mongoDB

และอีกอย่าง ไม่ยอม redirect ไป
res.redirect('/org' )

มันเข้า case update ครับ col.updateOne(result[0], req.body, function(err){}); แต่มันไม่อัพเดท ใน mongoDB และอีกอย่าง ไม่ยอม redirect ไป res.redirect('/org' )

ผมมาติดตรงนี้เหมืิอนกันครับ ได้หรือยังครับ

ผมมาติดตรงนี้เหมืิอนกันครับ ได้หรือยังครับ

ยังไม่ได้เลย ครับ

ยังไม่ได้เลย ครับ
59
4
3
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft