เขียนโค้ดตามไม่ได้ ช่วยด้วยครับ อาจารย์
หน้า 214 เพิ่มข้อมูล

ทำการเพิ่มข้อมูล
กดบันทึก
5a4256e363e60

ขึ้น error
5a42570308757
เมื่อกลับมาที่หน้า product มีข้อมูล
5a4257167c4be

ทำการเพิ่มข้อมูล กดบันทึก ![5a4256e363e60](serve/attachment&path=5a4256e363e60) ขึ้น error ![5a42570308757](serve/attachment&path=5a42570308757) เมื่อกลับมาที่หน้า product มีข้อมูล ![5a4257167c4be](serve/attachment&path=5a4257167c4be)

ที่ console แจ้ง error ว่าไงไหมครับ

ที่ console แจ้ง error ว่าไงไหมครับ

ที่ console แจ้ง error ว่าไงไหมครับ

ที่ console แจ้ง error ว่าไงไหมครับ

ไม่มี ฟ้อง error ครับ แต่มันไม่ redirect ไปหน้า product

ไม่มี ฟ้อง error ครับ แต่มันไม่ redirect ไปหน้า product

ติดต่อหาผมทางไลน์ได้นะครับ เดี๋ยวรีโมทไปช่วย line tavon.seesenpila ครับ

ติดต่อหาผมทางไลน์ได้นะครับ เดี๋ยวรีโมทไปช่วย line tavon.seesenpila ครับ

เวลาไม่ตรง แอดมิน เลยสักที เลยยังไม่ได้ทำต่อเลย

เวลาไม่ตรง แอดมิน เลยสักที เลยยังไม่ได้ทำต่อเลย
83
5
2
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft