เขียนโค้ดตามไม่ได้ ช่วยด้วยครับ อาจารย์
หน้า 139 แก้ไขแล้ว ค่าไม่เปลียนครับ ขอคำแนะนำอาจาร์และพี่ๆ หน่อยครับผม

หน้า 139 แก้ไขแล้ว ค่าไม่เปลียนครับ ขอคำแนะนำอาจาร์และพี่ๆ ทุกท่านด้วยครับผม

5a509402d3e3d
5a509403a8702
5a509403a0330
5a5094047b09b
5a509405d0913
5a5094060fc31
5a509406bd631

หน้า 139 แก้ไขแล้ว ค่าไม่เปลียนครับ ขอคำแนะนำอาจาร์และพี่ๆ ทุกท่านด้วยครับผม ![5a509402d3e3d](serve/attachment&path=5a509402d3e3d) ![5a509403a8702](serve/attachment&path=5a509403a8702) ![5a509403a0330](serve/attachment&path=5a509403a0330) ![5a5094047b09b](serve/attachment&path=5a5094047b09b) ![5a509405d0913](serve/attachment&path=5a509405d0913) ![5a5094060fc31](serve/attachment&path=5a5094060fc31) ![5a509406bd631](serve/attachment&path=5a509406bd631)

ไฟล์ editFormMongo.pug
เพิ่ม
input(name='_id',type='hidden',value= book._id)

ไฟล์ index.js

router.post('/editFromMongo){

แก้ไข
var condition = { _id: Number(req.body._id)};

var newData = {
_id: Number(req.body._id),
name: req.body.name

}

}

สาเหตุที่ต้องแก้ดังนี้เพราะ router.post คือ ส่งข้อมูลแบบ POST ตัวแปรที่ส่งมันจะส่งไปพร้อมกับ body ซึ่ง ณ ที่นี้มันใช้ได้เฉพาะ req.body เท่านั้น

แต่สำหรับ req.query จะใช้ได้เฉพาะ router.get ตัวแปรมันจะส่งไปพร้อมกับ url หรือ query นั่นเอง

ไฟล์ editFormMongo.pug เพิ่ม input(name='_id',type='hidden',value= book._id) ไฟล์ index.js router.post('/editFromMongo){ แก้ไข var condition = { _id: Number(req.body._id)}; var newData = { _id: Number(req.body._id), name: req.body.name } } สาเหตุที่ต้องแก้ดังนี้เพราะ router.post คือ ส่งข้อมูลแบบ POST ตัวแปรที่ส่งมันจะส่งไปพร้อมกับ body ซึ่ง ณ ที่นี้มันใช้ได้เฉพาะ req.body เท่านั้น แต่สำหรับ req.query จะใช้ได้เฉพาะ router.get ตัวแปรมันจะส่งไปพร้อมกับ url หรือ query นั่นเอง
47
1
2
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft