เขียนโค้ดตามไม่ได้ ช่วยด้วยครับ อาจารย์
หน้า 139 แก้ไขแล้ว ค่าไม่เปลียนครับ ขอคำแนะนำอาจาร์และพี่ๆ หน่อยครับผม

หน้า 139 แก้ไขแล้ว ค่าไม่เปลียนครับ ขอคำแนะนำอาจาร์และพี่ๆ ทุกท่านด้วยครับผม

5a509402d3e3d
5a509403a8702
5a509403a0330
5a5094047b09b
5a509405d0913
5a5094060fc31
5a509406bd631

หน้า 139 แก้ไขแล้ว ค่าไม่เปลียนครับ ขอคำแนะนำอาจาร์และพี่ๆ ทุกท่านด้วยครับผม ![5a509402d3e3d](serve/attachment&path=5a509402d3e3d) ![5a509403a8702](serve/attachment&path=5a509403a8702) ![5a509403a0330](serve/attachment&path=5a509403a0330) ![5a5094047b09b](serve/attachment&path=5a5094047b09b) ![5a509405d0913](serve/attachment&path=5a509405d0913) ![5a5094060fc31](serve/attachment&path=5a5094060fc31) ![5a509406bd631](serve/attachment&path=5a509406bd631)
19
0
1
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft