ข้อผิดพลาดในหนังสือ
หน้า 174 ให้เขียนโค้ดลงไฟล์ views/layout.ejs

code ไม่ผิดนะครับ แต่ให้เขียนโค้ดนี้ลงในไฟล์ views/layout.ejs แทนครับ ถ้าไม่มีไฟล์นี้ก็ให้สร้างมาได้เลย

code ไม่ผิดนะครับ แต่ให้เขียนโค้ดนี้ลงในไฟล์ views/layout.ejs แทนครับ ถ้าไม่มีไฟล์นี้ก็ให้สร้างมาได้เลย
98
0
1
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft